Driver10
Pirelli0

Wygoda komfort i bezpieczeństwo

 

Zaufało nam ponad ośmiuset klientów którzy powierzyli nam swoje opony-koła do przechowania

 

Oferujemy przechowalnię opon-kół, w ramach usługi przechowalni zapewniamy:

  • Konserwacja  (pokrycie opon-kół specjalnym preparatem konserwującym,  zatrzymującym procesy fizyczno-chemiczne destrukcji mieszanki gumowej  co wydłuża żywotność  opon i nadaje oponą estetyczny czysty wygląd).
  • Mycie kół
  • Wyważanie kół (pozostawione koła wyważamy, płatność przy montażu lub odbiorze kół)
  • Weryfikacja stanu i uszkodzeń ( w przypadku kompletnych kół w okresie przechowania sprawdzamy stan  felg i po uzgodnieniu telefonicznym z klientem dokonujemy napraw prostowania itp..)
  • Elektroniczna ewidencja
  • Odpowiedzialność materialna  (nasz magazyn depozytowy jest ubezpieczany na wypadek kradzieży i innych losowych zdarzeń).
  • Stacjonarny zaciemniony magazyn (opony-koła przechowujemy na miejscu w serwisie w specjalnie przystosowanych magazynach)

 

Przechowywanie opon/kół w naszym serwisie skraca czas wymiany  podczas sezonowej wymiany, w przypadku kompletnych kół czas usługi to zaledwie 15-20 minut

_____________________________________________________________________________________________________

Regulamin składającego depozyt
1. Składający przekazuje na przechowanie przedmiot umowy na czas 6 (słownie: sześciu) miesięcy od dnia przekazania opon – kół do depozytu.
2. Składający może odebrać przedmiot przechowywania w każdym czasie. Zobowiązuje się w takim przypadku do zapłaty za cały okres przechowywania.
3. W przypadku upływu okresu przechowywania wskazanego w pkt.1 oświadczenia, Składający jest zobowiązany najpóźniej w terminie miesiąca od daty upływu
okresu przechowywania odebrać od Przechowawcy przedmiot przechowywania.
4. W przypadku nieodebrania przez Składającego przedmiotu przechowywania w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od daty upływu okresu przechowywania
wskazanego w pkt.1 oświadczenia, Przechowawca ma prawo dokonać utylizacji przedmiotu umowy – na co Składający wyraża zgodę. Jednocześnie Składający oświadcza, iż w takim przypadku nie będzie dochodził Przechowawcy żadnych roszczeń odszkodowawczych związanych
z utylizacją przedmiotu przechowywania.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Auto klimatyzacja Toruń

Przechowalnia opon Toruń

 

Przechowalnia opon Toruń – Przechowywanie opon Toruń _ Serwis Opon Jan – Przechowanie opon Toruń -Przechowalnia opon Toruń serwis opon Jan przechowanie opon Toruń – Przechowalnia opon Toruń – Przechowywanie opon Toruń