Przechowalnia opon Toruń

Wygoda komfort i bezpieczeństwo. Zaufało nam ponad 2200 klientów, którzy powierzyli nam swoje opony-koła do przechowania.

Przechowalnia opon Toruń JAN

Oferujemy przechowalnię opon-kół, w ramach usługi przechowalni zapewniamy:

Konserwacja

Pokrycie opon-kół specjalnym preparatem konserwującym, zatrzymującym procesy fizyczno-chemiczne destrukcji mieszanki gumowej co wydłuża żywotność opon i nadaje oponą estetyczny czysty wygląd

Weryfikacja stanu i uszkodzeń

W przypadku kompletnych kół w okresie przechowania sprawdzamy stan felg i po uzgodnieniu telefonicznym z klientem dokonujemy napraw prostowania itp..

Odpowiedzialność materialna

Nasz magazyn depozytowy jest ubezpieczany na wypadek kradzieży i innych losowych zdarzeń

Stacjonarny zaciemniony magazyn

Opony-koła przechowujemy na miejscu w serwisie w specjalnie przystosowanych magazynach

Wyważanie kół

Pozostawione koła wyważamy, płatność przy montażu lub odbiorze kół

Mycie kół

Elektroniczna ewidencja

Przechowalnia opon Toruń JAN

Oszczędność czasu

Przechowywanie opon/kół w naszym serwisie skraca czas wymiany podczas sezonowej wymiany, w przypadku kompletnych kół czas usługi to zaledwie 15-20 minut.

Regulamin składającego depozyt
1. Składający przekazuje na przechowanie przedmiot umowy na czas 6 (słownie: sześciu) miesięcy od dnia przekazania opon – kół do depozytu.
2. Składający może odebrać przedmiot przechowywania w każdym czasie. Zobowiązuje się w takim przypadku do zapłaty za cały okres przechowywania.
3. W przypadku upływu okresu przechowywania wskazanego w pkt.1 oświadczenia, Składający jest zobowiązany najpóźniej w terminie miesiąca od daty upływu okresu przechowywania odebrać od Przechowawcy przedmiot przechowywania.
4. W przypadku nieodebrania przez Składającego przedmiotu przechowywania w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od daty upływu okresu przechowywania wskazanego w pkt.1 oświadczenia, Przechowawca ma prawo dokonać utylizacji przedmiotu umowy – na co Składający wyraża zgodę. Jednocześnie Składający oświadcza, iż w takim przypadku nie będzie dochodził Przechowawcy żadnych roszczeń odszkodowawczych związanych z utylizacją przedmiotu przechowywania.

Sprawdź nasze pozostałe usługi

PRZECHOWALNIA OPON TORUŃ